Algemeen:
Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Uitsluiting van aansprakelijkheid:
Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijke informatie. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij doen ons best alle informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. R&M Voegwerken aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid:
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Tevens spannen wij ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten:
Het auteursrecht op deze website berust bij R&M Voegwerken of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan R&M Voegwerken. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door R&M Voegwerken.