Vocht indringing in een gevel kan aanleiding zijn voor allerlei ongewenste problemen zoals natte plekken binnenshuis, scheurvorming of zout uitbloeiingen. Om deze problemen te voorkomen kunnen minerale gevels worden geïmpregneerd. Onder impregneren verstaan we het behandelen van een minerale ondergrond met een speciaal daarvoor gemaakt middel dat vloeiend op het geveloppervlak wordt aangebracht.

Voordelen van Gevel impregneren

  • De hogere isolatie waarde van uw gevel.
  • Vermindering van intredend vocht in het minerale geveloppervlak. Omdat vochtintreding wordt voorkomen, wordt het hernieuwd vervuilen van het geveloppervlak aanzienlijk vertraagd. Tevens is de voedingsbodem voor algen en mossen verdwenen, waardoor de aanwas hiervan tot een minimum beperkt wordt. Mocht er toch weer sprake zijn van algen en mossen, dan zal deze aanzienlijk gemakkelijker te verwijderen zijn.
  • Vorstschade door water indringing van buitenaf wordt beperkt, mits er geen scheurvormingen of beschadigingen in het voegwerk of metselwerk aanwezig zijn. Ook deze kunnen door R&M Voegwerken van te voren hersteld worden.